Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
HACCP HACCP CQC solid seasoning(spice powder,mixed seasoning powder,single solid spice),semi-solid(sauce)seasoning(chilli paste,tomato ketchup,flavour sauce,hot pot dip,hot pot seasoning,char Siu sauce,spice sauce,compound seasoning sauce pickled vegetables(peppers),dehydrated vegetables(onion,garlic,ginger),fried nuts(peanuts,green beans,soy beans),liquid seasoning(chicken flavour seasoning,beef flavour seasoning,barbecue sauce,spice sauce,liquid compound seasoning),edible seasoning oil(spice seasoning oil,compound seasoning oil),convenience food(convenient rice,convenient silk noodles) 2020-04-26 ~ 2023-04-25
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
HALAL HALAL SHANDONG HALAL CERTIFICATION SERVICE pickled pepper/Dehydrated vegetable/solid spices/Fried peanuts/fried green beans/Dehydrated larlic/Dehydrated onion/Dehydrated jalapeno pepper/Dehydrated cabbage/Dehydrated parsley/Dehydrated carrot/Dehydrated shallot/Dehydrated tomato/Dehydratedmixed cegetables/pick jalapeno/pickled pepperoncini/pickled banana pepper 2018-11-26 ~ 2021-11-25
HALAL HALAL SHANDONG HALAL CERTIFICATION SERVICE pickled pepper/Dehydrated vegetable/Solid spices/Fried peanuts/Fried green beans (as Attached) 2018-11-26 ~

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 21 - 30 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này